Handelspolitik

O zmenách pravidiel cestnej premávky v Taliansku v súvislosti s používaním vozidiel registrovaných v zahraničí 

F. C.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície poukazuje na nedávne zmeny v pravidlách cestnej premávky v Taliansku, na základe ktorých sa osobám s pobytom v Taliansku (osoby, ktoré sa zdržiavajú v Taliansku viac ako 60 dní) zakazuje viesť vozidlá registrované v iných členských štátoch (s výnimkou prenajatých vozidiel, vozidiel obstaraných na lízing alebo úver). Podľa predkladateľa petície je v príslušnom právnom predpise stanovené, že v prípade porušenia tohto nového pravidla môže byť páchateľ nielen pokutovaný, ale zároveň mu môže byť zhabané vozidlo aj so sprievodnými dokladmi. Majiteľ tak musí čeliť prekážkam talianskej byrokracie. Predkladateľ petície žiada európske inštitúcie, aby prijali pozíciu o zlučiteľnosti uvedených pravidiel s vnútorným trhom, pretože podľa neho predstavujú priamu či nepriamu diskrimináciu v oblasti voľného pohybu tovaru a osôb.

Thank you for your support, F. C.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international