Gesundheit

By Sindicato De Técnicos De Enfermería (Spain) on individual protection equipment for healthcare professional s on their fight against Covid 19 

Sindicato De Técnicos De Enfermería Sae
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 6 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren uppmanar Europaparlamentet att utreda bristen på lagstadgat sanitetsmateriel, försenade leveranser och underlåtenheten att kontrollera den personliga skyddsutrustning som tillhandahållits. Han uppmanar hälso- och sjukvårdsministeriet och de olika regionala hälso- och sjukvårdsmyndigheterna att inom ramen för sina respektive områden och befogenheter ge en förklaring till sjukvårdspersonalen avseende den osäkra organisationen under krisen. Han anser att de fakta som beskrivs ovan utgör en radikal kränkning av de grundläggande arbetsrättigheterna. Hälsoministeriet har erkänt förhållandet mellan den personal som är smittad och bristen på utrustning. En av orsakerna till denna ”stora spridning” skulle kunna vara att personalen var ”otillräckligt skyddad”.

Thank you for your support, Sindicato De Técnicos De Enfermería Sae

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international