Gesundheit

By Sindicato De Técnicos De Enfermería (Spain) on individual protection equipment for healthcare professional s on their fight against Covid 19 

Sindicato De Técnicos De Enfermería Sae
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 6 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję wzywa PE, aby zwrócił się z pytaniem o sytuację dotyczącą braku regulaminowych materiałów sanitarnych, opóźnienia w dostawie i braku weryfikacji dostarczanych środków ochrony osobistej. Wzywa Ministerstwo Zdrowia i różne regionalne podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia, aby – stosownie do przynależnych im obszarów i kompetencji – udzieliły personelowi służby zdrowia odpowiedzi na temat niepewnej organizacji w obliczu kryzysu. Uważa, że opisane powyżej fakty stanowią radykalne naruszenie podstawowych praw pracowniczych. Ministerstwo Zdrowia dostrzegło związek między zakażonym personelem a brakiem materiałów. Jedną z przyczyn tego „wysokiego poziomu zakażeń” mogło być to, że personel był „nienależycie chroniony”.

Thank you for your support, Sindicato De Técnicos De Enfermería Sae

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international