Umwelt

Z 531 podpisami, w sprawie katastrofy ekologicznej we wschodniej Wielkopolsce spowodowanej odkrywkowym wydobyciem węgla 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję reprezentuje mieszkańców gmin znajdujących się na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, którzy od ponad 10 lat alarmują o zagrożeniu dla środowiska naturalnego spowodowanym przez kopalnie wydobywające węgiel brunatny w tym regionie. W 2008 r. została złożona skarga do Komisji Europejskiej w sprawie nieprawidłowego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Apele o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, np. w przypadku jeziora Gopło, nie zostały przez rząd polski wysłuchane; jedna z kopalni działa bez ważnych zezwoleń wodnoprawnych, ponadto aktywne kopalnie w coraz większym stopniu wpływają negatywnie na środowisko. Pogarszają się warunki hydrologiczne, zasoby oraz jakość wód, zagrożone są liczne obszary chronione NATURA 2000, cenne gatunki oraz siedliska chronione dyrektywą ptasią i dyrektywą siedliskową. Susza i zanieczyszczenie metalami ciężkimi to nie jedyne skutki tej ekstensywnej eksploatacji węgla brunatnego. Ponadto, pomimo protestów społecznych, wydobycie węgla brunatnego pozostaje priorytetem polskiego rządu bez względu na szkody i straty dla obywateli i środowiska, a wprowadzone przez władze centralne i samorządowe programy zagospodarowania przestrzennego umniejszają rolę i możliwość wypowiadania się lokalnych społeczności na temat gospodarki przestrzennej i wydobywczej w regionie.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now