Umwelt

Z 531 podpisami, w sprawie katastrofy ekologicznej we wschodniej Wielkopolsce spowodowanej odkrywkowym wydobyciem węgla 

Józef Drzazgowski
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję reprezentuje mieszkańców gmin znajdujących się na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, którzy od ponad 10 lat alarmują o zagrożeniu dla środowiska naturalnego spowodowanym przez kopalnie wydobywające węgiel brunatny w tym regionie. W 2008 r. została złożona skarga do Komisji Europejskiej w sprawie nieprawidłowego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Apele o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, np. w przypadku jeziora Gopło, nie zostały przez rząd polski wysłuchane; jedna z kopalni działa bez ważnych zezwoleń wodnoprawnych, ponadto aktywne kopalnie w coraz większym stopniu wpływają negatywnie na środowisko. Pogarszają się warunki hydrologiczne, zasoby oraz jakość wód, zagrożone są liczne obszary chronione NATURA 2000, cenne gatunki oraz siedliska chronione dyrektywą ptasią i dyrektywą siedliskową. Susza i zanieczyszczenie metalami ciężkimi to nie jedyne skutki tej ekstensywnej eksploatacji węgla brunatnego. Ponadto, pomimo protestów społecznych, wydobycie węgla brunatnego pozostaje priorytetem polskiego rządu bez względu na szkody i straty dla obywateli i środowiska, a wprowadzone przez władze centralne i samorządowe programy zagospodarowania przestrzennego umniejszają rolę i możliwość wypowiadania się lokalnych społeczności na temat gospodarki przestrzennej i wydobywczej w regionie.

Thank you for your support, Józef Drzazgowski

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now