Umwelt

Og 531 medunderskrivere, om miljøkatastrofen forårsaget af udvinding af kul i åbne brud i det østlige Wielkopolska  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren repræsenterer borgere i kommuner på grænsen til Wielkopolska og Kujawy, som i mere end 10 år har advaret mod den trussel mod miljøet, som brunkulsminer udgør i regionen. Der blev i 2008 indgivet en klage til Kommissionen vedrørende en ukorrekt gennemført miljøkonsekvensvurdering. Den polske regering har ikke reageret på opfordringer til overholdelse af miljøbestemmelserne, f.eks. ved Gopło-søen: En af minerne drives uden gyldige vandtilladelser, og de aktive miner har en stadig mere negativ indvirkning på miljøet. De hydrologiske forhold, vandressourcerne og vandkvaliteten forringes, mens adskillige Natura 2000-beskyttede områder, værdifulde arter og naturtyper, som er beskyttet af fugle- og habitatdirektiverne, er truet. Tørke og tungmetalforurening er ikke den eneste virkning af denne omfattende udnyttelse af brunkul. På trods af protester i lokalsamfundet er udvinding af brunkul fortsat en prioritet for den polske regering, på trods af skade og tab for borgerne og miljøet, og de fysiske planlægningsprogrammer, der indføres af centrale og lokale myndigheder, reducerer de lokale samfunds rolle og evne til at deltage i beslutningstagningen vedrørende fysisk planlægning og minedrift i regionen.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now