Umwelt

Skupaj s 531 podpisi, o okoljski katastrofi, ki je posledica površinskih kopov premoga na vzhodnem Velikopoljskem  ,

Józef Drzazgowski
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vlagatelj peticije zastopa prebivalce občin ob meji med Velikopoljsko in Kujavijo, ki opozarjajo na okoljsko katastrofo, ki jo že več kot 10 let povzročajo okoliški kopi lignita. Leta 2008 je Komisija prejela pritožbo v zvezi z neustrezno izvedeno presojo vplivov na okolje. Poljska vlada se ni odzvala na pozive k skladnosti z okoljskimi predpisi (npr. primer jezera Gopło). Eden od premogovnikov deluje brez veljavnih vodnih dovoljenj, dejavni premogovniki pa vse bolj negativno vplivajo na okolje. Hidrološki pogoji, vodni viri in kakovost vode se slabšajo, številna zaščitena območja v okviru mreže Natura 2000, dragocene vrste in habitati, zaščiteni z direktivama o pticah in habitatih, pa so ogroženi. Suša in onesnaženost s težkimi kovinami nista edina učinka tega prekomernega izkoriščanja lignita. Kljub nasprotovanju skupnosti pa je izkopavanje lignita še vedno prednostna naloga poljske vlade, ne glede na škodo in vpliv na ljudi ter okolje. Programi prostorskega načrtovanja, ki so jih uvedli centralni in lokalni organi, zmanjšujejo vlogo lokalnih skupnosti pri odločanju v zvezi s prostorskim načrtovanjem in rudarskimi dejavnostmi v regiji.

Thank you for your support, Józef Drzazgowski

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now