Umwelt

S 531 podpisy ve věci ekologické katastrofy způsobené povrchovou těžbou uhlí ve východním Velkopolsku  

Józef Drzazgowski
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 4 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel petice zastupuje obyvatele obcí na hranicích Velkopolska a Kujavska, kteří již více než 10 let varují před hrozbou pro životní prostředí, kterou představují hnědouhelné doly v regionu. V roce 2008 byla předložena Komisi stížnost týkající se nevhodně provedeného posuzování vlivů na životní prostředí. Polská vláda na výzvy k dodržování nařízení o ochraně životního prostředí, např. v případě jezera Gopło, nereagovala; jeden z dolů je provozován bez platného vodohospodářského povolení a aktivní doly mají stále nepříznivější dopad na životní prostředí. Hydrologické podmínky, vodní zdroje a kvalita vody se zhoršují a dále je ohrožena řada chráněných oblastí sítě NATURA 2000, cenných druhů a stanovišť chráněných směrnicí o ptácích a směrnicích o stanovištích. Sucho a znečištění těžkými kovy nejsou jedinými důsledky této extenzivní těžby hnědého uhlí. Kromě toho navzdory protestům komunity je těžba hnědého uhlí i nadále prioritou polské vlády, navzdory škodám a ztrátám, které vznikly občanům a životnímu prostředí, a programy územního plánování zavedené ústředními a místními orgány snižují úlohu a schopnost místních komunit, pokud jde o účast na rozhodování o územním plánu a o těžebních činnostech v regionu.

Thank you for your support, Józef Drzazgowski

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international