Umwelt

S 531 podpisy ve věci ekologické katastrofy způsobené povrchovou těžbou uhlí ve východním Velkopolsku  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice zastupuje obyvatele obcí na hranicích Velkopolska a Kujavska, kteří již více než 10 let varují před hrozbou pro životní prostředí, kterou představují hnědouhelné doly v regionu. V roce 2008 byla předložena Komisi stížnost týkající se nevhodně provedeného posuzování vlivů na životní prostředí. Polská vláda na výzvy k dodržování nařízení o ochraně životního prostředí, např. v případě jezera Gopło, nereagovala; jeden z dolů je provozován bez platného vodohospodářského povolení a aktivní doly mají stále nepříznivější dopad na životní prostředí. Hydrologické podmínky, vodní zdroje a kvalita vody se zhoršují a dále je ohrožena řada chráněných oblastí sítě NATURA 2000, cenných druhů a stanovišť chráněných směrnicí o ptácích a směrnicích o stanovištích. Sucho a znečištění těžkými kovy nejsou jedinými důsledky této extenzivní těžby hnědého uhlí. Kromě toho navzdory protestům komunity je těžba hnědého uhlí i nadále prioritou polské vlády, navzdory škodám a ztrátám, které vznikly občanům a životnímu prostředí, a programy územního plánování zavedené ústředními a místními orgány snižují úlohu a schopnost místních komunit, pokud jde o účast na rozhodování o územním plánu a o těžebních činnostech v regionu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international