Umwelt

Józef Drzazgowski, koos 531 allkirjaga, keskkonnakatastroofi kohta, mis on põhjustatud kivisöe pealmaakaevandamisest Wielkopolska idaosas  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja esindab Wielkopolska ja Kujawy omavalitsuste piiriala elanikke, kes hoiatavad juba üle 10 aasta, et piirkonna pruunsöekaevandused on keskkonnale ohtlikud. Euroopa Komisjonile esitati 2008. aastal kaebus ebaõigesti läbi viidud keskkonnamõju hindamise kohta. Poola valitsus ei ole reageerinud nõudmistele pidada kinni keskkonnamäärustest, nt Gopło järve puhul; üks kaevandus töötab ilma nõuetekohaste veelubadeta ning töötavate kaevanduste negatiivne mõju keskkonnale üha suureneb. Halvenevad hüdroloogilised tingimused, veevarud ja vee kvaliteet, ning ohus on ka arvukad Natura 2000 kaitse alused alad ning linnukaitsedirektiiviga ja elupaikade direktiiviga kaitstud väärtuslikud liigid ja elupaigad. Põuad ja raskemetallide reostus ei ole pruunsöe ulatusliku kasutamise ainuke tagajärg. Vaatamata kogukonna protestile on pruunsöe kaevandamine Poola valitsuse jaoks endiselt prioriteet, kuigi see põhjustab inimestele ja keskkonnale kahju, ning kesk- ja kohalike omavalitsuste kehtestatud ruumilise planeerimise programmid vähendavad kohalike kogukondade rolli ja võimet osaleda piirkonna ruumilise planeerimise ja kaevandamisega seotud otsuste tegemisel.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international