Umwelt

Gesteund door 531 medeondertekenaars, over de door de ontginning van kolen in dagbouw veroorzaakte milieuramp in het oosten van de provincie Groot-Polen  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener vertegenwoordigt inwoners van gemeenten op de grens tussen de provincies Groot-Polen en Koejavië-Pommeren, die al meer dan tien jaar waarschuwen dat de bruinkoolmijnen in de regio een bedreiging vormen voor het milieu. In 2008 is er een klacht ingediend bij de Europese Commissie over een milieueffectbeoordeling die niet naar behoren was uitgevoerd. Aan oproepen om de milieuwetgeving na te leven, bijvoorbeeld met betrekking tot het Gopłomeer, is door de Poolse overheid geen gehoor gegeven. Een van de mijnen wordt beheerd zonder geldige watervergunningen, en de schadelijke gevolgen voor het milieu die worden veroorzaakt door de actieve mijnen worden alsmaar groter. De hydrologische situatie, de watervoorraad en de waterkwaliteit verslechteren, terwijl vele krachtens de vogel- en habitatrichtlijnen beschermde Natura 2000-gebieden en waardevolle soorten en habitats worden bedreigd. De grootschalige bruinkoolmijnbouw veroorzaakt onder andere droogte en vervuiling door zware metalen. Bovendien beschouwt de Poolse regering de bruinkoolmijnbouw nog steeds als een prioriteit, ondanks protest uit de gemeenten en de door de mijnbouw veroorzaakte schade voor de burgers en het milieu. Indiener stelt daarnaast dat de centrale en lokale autoriteiten ruimtelijkeordeningsprogramma's invoeren waarmee lokale gemeenschappen een geringere rol krijgen en minder inspraak in de besluitvorming met betrekking tot ruimtelijke ordening en mijnbouw in de regio.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international