Umwelt

S 531 podpismi, o environmentálnej katastrofe spôsobenej povrchovou ťažbou uhlia vo východnej časti Veľkopoľského vojvodstva  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície zastupuje obyvateľov obcí na hraniciach Veľkopoľského vojvodstva a regiónu Kujawy, ktorí už viac ako 10 rokov varujú pred nebezpečenstvom pre životné prostredie, ktoré predstavujú bane na hnedé uhlie v tomto regióne. V roku 2008 bola Komisii podaná sťažnosť v súvislosti s nesprávne vykonaným posúdením vplyvu na životné prostredie. Vyzýva poľskú vládu, aby začala dodržiavať predpisy týkajúce sa životného prostredia, napr. v prípade jazera Gopło; jedna z baní je prevádzkovaná bez platných povolení na využívanie vody a aktívne bane majú čoraz negatívnejší vplyv na životné prostredie. Hydrologické podmienky, vodné zdroje a kvalita vody sa zhoršujú, pričom je ohrozených mnoho oblastí chránených v rámci sústavy Natura 2000, vzácnych druhov a biotopov chránených na základe smerníc o vtákoch a biotopoch. Sucho a znečistenie ťažkými kovmi nie sú jedinými vplyvmi tejto rozsiahlej ťažby hnedého uhlia. Navyše, napriek protestom komunity, zostáva ťažba hnedého uhlia prioritou poľskej vlády, a to aj napriek škodám a stratám pre občanov a životné prostredie, pričom programy územného plánovania, ktoré zaviedli ústredné a miestne orgány, obmedzujú úlohu a schopnosť miestnych komunít pri podieľaní sa na rozhodovaní o územnom plánovaní a ťažobných činnostiach v regióne.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international