Umwelt

S 531 podpismi, o environmentálnej katastrofe spôsobenej povrchovou ťažbou uhlia vo východnej časti Veľkopoľského vojvodstva  

Józef Drzazgowski
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 2 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície zastupuje obyvateľov obcí na hraniciach Veľkopoľského vojvodstva a regiónu Kujawy, ktorí už viac ako 10 rokov varujú pred nebezpečenstvom pre životné prostredie, ktoré predstavujú bane na hnedé uhlie v tomto regióne. V roku 2008 bola Komisii podaná sťažnosť v súvislosti s nesprávne vykonaným posúdením vplyvu na životné prostredie. Vyzýva poľskú vládu, aby začala dodržiavať predpisy týkajúce sa životného prostredia, napr. v prípade jazera Gopło; jedna z baní je prevádzkovaná bez platných povolení na využívanie vody a aktívne bane majú čoraz negatívnejší vplyv na životné prostredie. Hydrologické podmienky, vodné zdroje a kvalita vody sa zhoršujú, pričom je ohrozených mnoho oblastí chránených v rámci sústavy Natura 2000, vzácnych druhov a biotopov chránených na základe smerníc o vtákoch a biotopoch. Sucho a znečistenie ťažkými kovmi nie sú jedinými vplyvmi tejto rozsiahlej ťažby hnedého uhlia. Navyše, napriek protestom komunity, zostáva ťažba hnedého uhlia prioritou poľskej vlády, a to aj napriek škodám a stratám pre občanov a životné prostredie, pričom programy územného plánovania, ktoré zaviedli ústredné a miestne orgány, obmedzujú úlohu a schopnosť miestnych komunít pri podieľaní sa na rozhodovaní o územnom plánovaní a ťažobných činnostiach v regióne.

Thank you for your support, Józef Drzazgowski

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international