Umwelt

Och undertecknad av ytterligare 531 personer, om den ekologiska katastrof som orsakats av kolbrytning i dagbrott i östra Wielkopolska  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren representerar boende i kommuner som gränsar till Wielkopolska och Kujawy, som i mer än tio år har varnat för det miljöhot som lignitbrytningen i regionen utgör. Ett klagomål om en felaktigt utförd miljökonsekvensbedömning lämnades till kommissionen 2008. Den polska regeringen har inte vidtagit några åtgärder efter uppmaningar om att iaktta miljölagstiftningen, t.ex. när det gäller sjön Gopło. Vid en av gruvorna bedrivs verksamheten utan giltiga vattentillstånd, och de aktiva gruvorna har en allt mer negativ inverkan på miljön. Hydrologiska förhållanden, vattenresurser och vattenkvaliteten försämras, samtidigt som flera skyddade områden (inom Natura 2000), värdefulla arter och livsmiljöer som skyddas av fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet hotas. Torka och tungmetallföroreningar är inte de enda konsekvenserna av denna omfattande lignitbrytning. Ingen hänsyn har tagits till lokalbefolkningens protester – lignitbrytning är fortsatt en prioritet för den polska regeringen, trots skada och förluster för invånare och miljö. De program för markanvändningsplanering som införts av centrala och lokala myndigheter minskar lokalsamhällenas roll och möjligheter att delta i beslutsfattandet om markanvändning och gruvdrift i regionen.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international