Umwelt

Ja 531 allekirjoittanutta, hiiliavolouhoksen aiheuttamasta ympäristökatastrofista itäisessä Wielkopolskassa  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä edustaa Wielkopolskan ja Kujawyn rajan kuntien asukkaita, jotka ovat varoittaneet alueen ruskohiilikaivosten aiheuttamasta ympäristöuhasta yli kymmenen vuoden ajan. Komissiolle valitettiin vuonna 2008 epäasianmukaisesti toteutetusta ympäristövaikutusten arvioinnista. Puolan hallitus ei ole reagoinut kehotuksiin noudattaa ympäristölainsäädäntöä esimerkiksi Goplo-järven tapauksessa, yksi kaivoksista toimii ilman voimassaolevaa vesilupaa ja toiminnassa olevilla kaivoksilla on yhä kielteisempi vaikutus ympäristöön. Hydrologiset olosuhteet, vesivarat ja veden laatu heikkenevät, ja monet Natura 2000 -ohjelmassa suojellut alueet sekä lintu- ja luontotyyppidirektiivillä suojellut arvokkaat lajit ja luontotyypit ovat uhattuina. Kuivuus ja raskasmetallipitoisuus eivät ole ainoita ruskohiilen laajamittaisen louhinnan seurauksia. Lisäksi yhteisön vastustuksesta huolimatta ruskohiilen louhiminen on edelleen Puolan hallituksen painopisteala, vaikka se aiheuttaa kansalaisille ja ympäristölle vahinkoa ja menetyksiä, ja sekä keskushallinnon että paikallishallinnon aluesuunnitteluohjelmissa heikennetään paikallisyhteisöjen asemaa ja kykyä osallistua alueen aluesuunnittelua ja kaivostoimintaa koskevaan päätöksentekoon.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now