Umwelt

Par vides katastrofu, ko izraisījusi virszemes ogļu ieguve Lielpolijas austrumos  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs pārstāv uz Lielpolijas un Kujāvijas robežas esošo pašvaldību iedzīvotājus, kuri jau vairāk nekā 10 gadus brīdina par apdraudējumu videi, ko rada lignīta raktuves šajā reģionā. 2008. gadā Komisijai tikai iesniegta sūdzība par nepareizi veiktu ietekmes uz vidi novērtējumu. Prasības ievērot vides aizsardzības noteikumus, piemēram, Goplo ezera gadījumā, Polijas valdība nav izpildījusi; viena no raktuvēm darbojas bez derīgām ūdens izmantošanas atļaujām, un aktīvās raktuves aizvien negatīvāk ietekmē vidi. Hidroloģiskie apstākļi, ūdens resursi un ūdens kvalitāte pasliktinās, un daudzas Natura 2000 aizsargājamās teritorijas, vērtīgas sugas un dzīvotnes, ko aizsargā Putnu direktīva un Dzīvotņu direktīva, ir apdraudētas. Sausums un smago metālu piesārņojums nav vienīgās sekas, ko rada šī plašā lignīta izmantošana. Turklāt, neraugoties uz sabiedrības protestiem, lignīta ieguve joprojām ir Polijas valdības prioritāte, kaut arī tā rada kaitējumu un zaudējumus iedzīvotājiem un videi, un centrālo un vietējo iestāžu ieviestās telpiskās plānošanas programmas mazina vietējo kopienu lomu un spēju piedalīties lēmumu pieņemšanā saistībā ar telpisko plānošanu un ieguves darbībām šajā reģionā.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now