Bildung

W sprawie dyskryminującego traktowania przez hiszpańskie organy administracji publicznej nauczycieli zatrudnionych tymczasowo i oddelegowanych za granicę, w  

G. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 15/01/2020
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję skarży się, że hiszpańskie organy administracji publicznej naruszają dyrektywę 1999/70/WE dotyczącą porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez ETUC, UNICE i CEEP, ponieważ nie pokrywają kosztów oddelegowania nauczycieli tymczasowych zatrudnionych do pracy w innym kraju, natomiast pokrywają te koszty w przypadku innych pracowników dydaktycznych wykonujących tę samą pracę co oddelegowani nauczyciele. Składający petycję uważa, że istnieje wyraźna różnica w wynagrodzeniu na korzyść urzędników państwowych, co może naruszać dyrektywę 1999/70/WE. Składający petycję skarży się również na brak ubezpieczenia zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych tymczasowo w państwach spoza UE, a także na to, że władze hiszpańskie nie zajmują się procedurą wystawienia dokumentów pobytowych tym pracownikom, w związku z czym są oni uznawani za turystów w kraju, w którym pracują. Składający petycję zwraca uwagę, że urzędnicy służby cywilnej pracujący za granicą otrzymują paszporty dyplomatyczne i inne przywileje.

Thank you for your support, G. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now