Bildung

Om diskriminerande behandling av tillfälligt anställda lärare i spanska offentliga förvaltningar utomlands 

G. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 15/01/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren klagar över att spanska offentliga förvaltningar överträder direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, genom att de inte bekostar utstationeringen av visstidsanställda lärare i andra länder, men står för dessa kostnader när det gäller annan lärarpersonal som utför samma arbete som utstationerade lärare. Enligt framställaren finns det en tydlig löneskillnad till förmån för tjänstemän, vilket kan utgöra en överträdelse av direktiv 1999/70/EG. Framställaren klagar också över bristen på hälsovård för tillfälligt anställda lärare i tredjeländer, samt över att de spanska myndigheterna inte ordnar deras uppehållstillstånd och över att de betraktas som turister i det land där de arbetar. Framställaren påpekar att tjänstemännen får diplomatpass och andra förmåner eftersom de arbetar utomlands.

Thank you for your support, G. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now