Bildung

Par diskriminējošo attieksmi pret pagaidu darbā pieņemtajiem skolotājiem Spānijas valsts pārvaldē, kas norīkoti darbā ārzemēs 

G. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 15/01/2020
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Spānijas valsts pārvaldes iestādes pārkāpj Direktīvu 1999/70/EK par EAK, UNICE, un CEEP noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku, jo tās nesedz izmaksas, kas rodas, norīkojot pagaidu darbiniekus darbā citā valstī, tomēr sedzot šīs izmaksas attiecībā uz pārējo pedagoģisko personālu, kas veic tādu pašu darbu kā norīkotie skolotāji. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir skaidra atšķirība atalgojumā par labu norīkotiem civildienesta ierēdņiem, kas var būt Direktīvas 1999/70/EK pārkāpums. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas arī par to, ka pagaidu darbā pieņemtajiem skolotājiem trešās valstīs nav veselības apdrošināšanas, kā arī par to, ka Spānijas iestādes neorganizē viņu uzturēšanās atļaujas, un viņi tiek uzskatīti par tūristiem valstī, kurā viņi strādā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka civildienesta ierēdņiem ir diplomātiskās pases un citas privilēģijas, jo viņi strādā ārvalstīs.

Thank you for your support, G. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now