Bildung

Hispaania avalikus teenistuses töötavate välismaale lähetatud ajutiste õpetajate diskrimineeriva kohtlemise kohta 

G. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 15/01/2020
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja kaebab, et Hispaania haldusasutused ei järgi direktiivi 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta, kuna nad ei kanna ajutiste õpetajate teises riigis töölevõtmise kulusid, samas kui nad katavad need kulud teiste õpetajate puhul, kes teevad sama tööd. Petitsiooni esitaja on seisukohal, et ametnike töötasud on õpetajate omadest märksa kõrgemad, millega võidakse rikkuda direktiivi 1999/70/EÜ nõudeid. Petitsiooni esitaja kaebab ka ajutiste õpetajate tervisekindlustuse puudumise üle kolmandates riikides ning asjaolu üle, et Hispaania ametiasutused ei hangi neile elamislubasid ja riigis, kus nad töötavad, loetakse neid turistideks. Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu sellele, et alalistele ametnikele antakse diplomaatilised passid ja muud privileegid, sest nad töötavad välismaal.

Thank you for your support, G. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now