Bildung

O diskriminačnom zaobchádzaní s dočasnými učiteľmi vyslanými do zahraničia zo strany španielskych orgánov verejnej správy  

G. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 15/01/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície sa sťažuje, že španielske orgány verejnej správy porušujú smernicu 1999/70/ES o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, tým, že nehradia náklady na vysielanie dočasných učiteľov, s ktorými bola uzavretá zmluva na prácu v inej krajine, zatiaľ čo v prípade iných pedagogických pracovníkov, ktorí vykonávajú rovnakú prácu ako vyslaní učitelia, tieto náklady hradia. Domnieva sa, že existuje jasný rozdiel v odmeňovaní v prospech zamestnaných štátnych úradníkov, čo môže byť v rozpore so smernicou 1999/70/ES. Sťažuje sa tiež na nedostatočné zdravotné poistenie dočasných učiteľov v krajinách mimo EÚ, ako aj na skutočnosť, že španielske orgány pre nich nezabezpečujú povolenia na pobyt, takže sú v krajine, v ktorej pracujú, považovaní za turistov. Predkladateľ petície poukazuje na to, že stáli úradníci, ktorí pracujú v zahraničí, dostávajú diplomatické pasy a iné privilégiá.

Thank you for your support, G. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now