Bildung

относно дискриминационното отношение към учители на временна длъжност в испанските публични администрации, командировани в чужбина 

G. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 15/01/2020
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията се оплаква, че испанските публични администрации нарушават Директива 1999/70/ЕО, относно рамковото споразумение за срочна работа, сключено от Европейска конфедерация на профсъюзите, Конфедерация на европейския бизнес и Европейски център на предприятията с обществено участие, тъй като те не поемат разходите за командироване на учител на временна длъжност, наети да работят в друга държава, докато те покриват тези разходи в случай на друг преподавателски персонал, който извършва същата работа като командированите учители. Вносителят на петицията счита, че има ясна разлика в заплащането в полза на назначените държавни служители, което може би е в нарушение на Директива 1999/70/ЕО. Вносителят на петицията се оплаква и от липсата на здравно осигуряване за учители на временна длъжност в страни извън ЕС, както и от факта, че испанските органи не организират техните разрешенията за пребиваване и те са считани за туристи в страната, в която работят. Вносителят на петицията посочва, че постоянно наетите държавни служители са снабдени с дипломатически паспорти и други привилегии, защото работят в чужбина.

Thank you for your support, G. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now