Rechtstaatlichkeit

W sprawie domniemania oszustwa i korupcji w celu niezgodnego z prawem przejmowania mienia przez banki i prywatnych komorników w Bułgarii 

Виолета Господинова
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched 24/09/2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składająca petycję jest dłużniczką, przeciwko której wierzyciel (bank) wydał nakaz wszczęcia egzekucji przez komornika. Z dołączonego pełnomocnictwa wynika, że bank jest reprezentowany przez matkę osoby zatrudnionej przez komornika. Ma być to dowodem na to, że wierzyciel i komornik są powiązani, co stanowi naruszenie zasady bezstronności komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Składająca petycję twierdzi, że wierzyciel i komornik tworzą przestępczy układ, w ramach którego wierzyciele wykupują mienie po zaniżonej wartości na fikcyjnych aukcjach, w których bank jest jedynym oferentem występującym z dopuszczalną ofertą.Składająca petycję podkreśla bezprawny charakter działań podejmowanych bez skierowania do właściwego sądu żadnego pisemnego wniosku, w związku z czym sąd nie może wydać nakazu zastosowania środków przymusu. Składająca petycję wzywa zatem Parlament Europejski do zastosowania mechanizmów przeciwdziałających takim praktykom w Bułgarii, w ramach których komornicy biorą udział w procederze przejmowania mienia kredytobiorców.

Thank you for your support, Виолета Господинова
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now