Dėl tariamo bankų ir privačių antstolių sukčiavimo ir korupcijos neteisėtai atimant turtą

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Peticijos pateikėja yra skolininkė, kurios skolą kreditorius (bankas) pavedė išieškoti antstolių kontorai. Iš pridedamo įgaliojimo rašto aišku, kad antstolių kontoros darbuotojo motina atstovauja bankui. Tai įrodo, kad kreditorius ir antstolis yra tarpusavyje susiję, o tuo pažeidžiamas antstolio ir skolos išieškojimo proceso nešališkumo principas. Peticijos pateikėja tvirtina, kad kreditorius ir antstolis sukūrė sukčiavimo schemą, pagal kurią kreditoriai superka nuvertintą turtą fiktyviuose aukcionuose, kuriuose vienintelis dalyvis, gebantis pateikti galią turintį pasiūlymą, yra bankas.Peticijos pateikėja pažymi, kad šie veiksmai yra neteisėti, nes nėra pateikta jokio rašytinio prašymo kompetentingam teismui, taigi ir nėra gauta jokio teismo įgaliojimo imtis kokių nors prievartos veiksmų. Todėl ji ragina Europos Parlamentą taikyti mechanizmą, kurio reikia siekiant nutraukti tokios praktikos, kai kredito paslaugų naudotojų turtas yra nusavinamas pasitelkiant antstolius, taikymą Bulgarijoje.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now