O údajnom podvode a korupcii v súvislosti s nezákonným odobratím majetku zo strany bánk a súkromných súdnych exekútorov v Bulharsku 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície je dlžníčka, proti ktorej veriteľ (banka) podal žiadosť o exekúciu, aby sa pristúpilo k exekučnému konaniu. Z priloženého splnomocnenia je zjavné, že banku zastupuje matka zamestnanca exekútora. Dokazuje to, že existuje väzba medzi veriteľom a exekútorom, čo podrýva nestrannosť exekútora a pokračovanie exekučného konania. Predkladateľka petície uvádza, že veriteľ a exekútor vytvorili podvodný systém, v rámci ktorého veritelia skupujú znehodnotený majetok na fiktívnych aukciách, na ktorých je banka jediným dražiteľom schopným dať platnú ponuku.Predkladateľka petície poukazuje na nezákonnosť konania, počas ktorého neexistuje žiadna písomná žiadosť na príslušný súd a následne ani súdny príkaz na vykonanie nápravných opatrení. V tejto súvislosti vyzýva Európsky parlament, aby použil mechanizmy, ktoré sú potrebné na zastavenie týchto praktík v Bulharsku, kde dochádza k zhabaniu majetku spotrebiteľov úverových služieb za pomoci exekútorov.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now