Rechtstaatlichkeit

Violeta Gospodinova väidetava pettuse ja korruptsiooni kohta seoses vara ebaseadusliku äravõtmisega Bulgaaria pankade ja eraõiguslike kohtutäiturite poolt 

Виолета Господинова
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja on võlgnik, kelle suhtes võlausaldaja (pank) esitas kohtutäiturile taotluse täitemenetluse algatamiseks. Lisatud volikirjast selgub, et panka esindab kohtutäituri töötaja ema. See tõendab, et võlausaldaja ja kohtutäitur on omavahel seotud, mis kahjustab kohtutäituri erapooletust ja täitemenetluse läbiviimist. Petitsiooni esitaja väidab, et võlausaldaja ja kohtutäitur on loonud petuskeemi, mille raames võlausaldajad ostavad vähenenud väärtusega vara fiktiivsetel enampakkumistel, kus ainus pakkuja, kes on võimeline vastuvõetavat pakkumist esitama, on pank.Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu selliste toimingute ebaseaduslikkusele, mille puhul ei ole pädevale kohtule esitatud kirjalikku taotlust, mistõttu puudub kohtu volitus sunnimeetmete rakendamiseks. Sellega seoses nõuab ta, et Euroopa Parlament kohaldaks vajalikke mehhanisme sellistele tavadele lõpu tegemiseks Bulgaarias, kus laenuteenuseid kasutavate tarbijate vara arestitakse kohtutäiturite abiga.

Thank you for your support, Виолета Господинова

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now