Dwar l-allegati frodi u korruzzjoni għat-tneħħija illegali ta' proprjetà minn banek u uffiċjali ġudizzjarji privati fil-Bulgarija 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonanta hija debitur li l-kreditur (bank) talab lil uffiċjal ġudizzjarju jiftaħ kawża ta' infurzar fil-konfront tagħha. Mill-prokura mehmuża, jidher biċ-ċar li l-omm ta' impjegat tal-uffiċjal ġudizzjarju tirrappreżenta l-bank. Dan iservi bħala evidenza li hemm rabta bejn il-kreditur u l-uffiċjal ġudizzjarju, li ddgħajjef l-imparzjalità tal-uffiċjal ġudizzjarju u l-insegwiment tal-kawża ta' infurzar. Il-petizzjonanta ssostni li l-kreditur u l-uffiċjal ġudizzjarju ħolqu skema frawdolenti li fiha l-kredituri jixtru proprjetà żvalutata f'irkanti fittizji fejn l-uniku offerent li jkun kapaċi jagħmel offerta valida jkun il-bank.Il-petizzjonanta tirrimarka l-illegalità tal-atti fejn ma jkun hemm l-ebda talba bil-miktub lill-qorti kompetenti u, konsegwentement, l-ebda kummissjoni mill-qorti biex twettaq kwalunkwe azzjoni repressiva. F'dan ir-rigward, hija titlob lill-Parlament Ewropew japplika l-mekkaniżmi meħtieġa biex iwaqqaf tali prattiki fil-Bulgarija fejn il-proprjetajiet tal-konsumaturi tas-servizzi ta' kreditu qed jiġu ssekwestrati bl-għajnuna ta' uffiċjali ġudizzjarji.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now