Rechtstaatlichkeit

Dwar l-allegati frodi u korruzzjoni għat-tneħħija illegali ta' proprjetà minn banek u uffiċjali ġudizzjarji privati fil-Bulgarija 

Виолета Господинова
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Il-petizzjonanta hija debitur li l-kreditur (bank) talab lil uffiċjal ġudizzjarju jiftaħ kawża ta' infurzar fil-konfront tagħha. Mill-prokura mehmuża, jidher biċ-ċar li l-omm ta' impjegat tal-uffiċjal ġudizzjarju tirrappreżenta l-bank. Dan iservi bħala evidenza li hemm rabta bejn il-kreditur u l-uffiċjal ġudizzjarju, li ddgħajjef l-imparzjalità tal-uffiċjal ġudizzjarju u l-insegwiment tal-kawża ta' infurzar. Il-petizzjonanta ssostni li l-kreditur u l-uffiċjal ġudizzjarju ħolqu skema frawdolenti li fiha l-kredituri jixtru proprjetà żvalutata f'irkanti fittizji fejn l-uniku offerent li jkun kapaċi jagħmel offerta valida jkun il-bank.Il-petizzjonanta tirrimarka l-illegalità tal-atti fejn ma jkun hemm l-ebda talba bil-miktub lill-qorti kompetenti u, konsegwentement, l-ebda kummissjoni mill-qorti biex twettaq kwalunkwe azzjoni repressiva. F'dan ir-rigward, hija titlob lill-Parlament Ewropew japplika l-mekkaniżmi meħtieġa biex iwaqqaf tali prattiki fil-Bulgarija fejn il-proprjetajiet tal-konsumaturi tas-servizzi ta' kreditu qed jiġu ssekwestrati bl-għajnuna ta' uffiċjali ġudizzjarji.

Thank you for your support, Виолета Господинова

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international