Rechtstaatlichkeit

относно предполагаема измама и корупция с цел незаконно отнемане на имущество от страна на банки и частни съдебни изпълнители в България 

Виолета Господинова
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection , last day
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията е длъжник, срещу когото кредиторът (банка) е издал искане до съдебен изпълнител да извърши принудително изпълнение. От приложеното пълномощно става ясно, че майката на служител на съдебния изпълнител представлява банката. Това служи като доказателство, че има връзка между кредитора и съдебния изпълнител, което подкопава безпристрастността на изпълнителя и извършването на принудително изпълнение. Вносителката на петицията твърди, че кредиторът и съдебният изпълнител са създали измамническа схема, в която кредиторите купуват обезценено имущество на фиктивни търгове, на които единственият участник, способен да направи валидно предложение, е банката.Вносителката посочва незаконосъобразността на поведението, при което няма писмено искане до компетентния съд и следователно няма издаване от страна на съда на заповед за извършване на принудителни действия. В тази връзка тя призовава Европейския парламент да приложи механизмите, необходими за преустановяване на такива практики в България, при които имуществото на потребителите на кредитни услуги се изземва с помощта на съдебни изпълнители.

Thank you for your support, Виолета Господинова

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international