Rechtstaatlichkeit

Par iespējamo krāpšanu un korupciju saistībā ar banku un privāto tiesu izpildītāju nelikumīgi atsavināto īpašumu Bulgārijā 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzēja ir parādniece, pret kuru kreditors (banka) ir izsniedzis prasību tiesu izpildītājam piespiedu izpildes veikšanai. No pievienotās pilnvaras ir skaidrs, ka tiesu izpildītāja darbinieka māte pārstāv banku. Tas kalpo kā pierādījums tam, ka pastāv saikne starp kreditoru un tiesu izpildītāju, kas grauj tiesu izpildītāja objektivitāti un izpildes lietu. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka kreditors un tiesu izpildītājs ir izveidojuši krāpniecisku shēmu, saskaņā ar kuru kreditori iegādājas devalvētu īpašumu fiktīvās izsolēs, kurās vienīgais solītājs, kas spēj iesniegt derīgu piedāvājumu, ir banka.Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz šo darbību, jo kompetentajai tiesai nav iesniegts rakstveida pieprasījums un līdz ar to nav tiesas rīkojuma par piespiedu pasākumu veikšanu. Šajā saistībā viņa aicina Eiropas Parlamentu piemērot mehānismus, kas vajadzīgi, lai apturētu šādu praksi Bulgārijā, kur ar tiesu izpildītāju palīdzību tiek atsavināti kredītpakalpojumu patērētāju īpašumi.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now