Rechtstaatlichkeit

Om påstået svig og korruption i forbindelse med bankers og private fogeders ulovlige fjernelse af ejendom i Bulgarien 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren er en debitor, mod hvem kreditoren (en bank) har udstedt en anmodning til fogeden om at gennemføre en tvangsfuldbyrdelsessag. Det fremgår af den vedlagte fuldmagt, at moderen til en ansat i en foged repræsenterer banken. Dette tjener som bevis for, at der er en forbindelse mellem kreditor og foged, hvilket underminerer fogedernes upartiskhed og retsforfølgningen i forbindelse med tvangsfuldbyrdelsessagen. Andrageren hævder, at kreditor og fogeden har skabt en svigagtig ordning, hvor kreditorerne køber devaluerede ejendomme på fiktive auktioner, hvor den eneste tilbudsgiver, der er i stand til at afgive et gyldigt tilbud, er banken.Andrageren gør opmærksom på ulovligheden af handlinger, hvor der ikke foreligger en skriftlig anmodning til den kompetente domstol, og at der derfor ikke foreligger nogen bemyndigelse fra domstolen til at gennemføre tvangsforanstaltninger. I den forbindelse anmoder hun Europa-Parlamentet om at anvende de mekanismer, der er nødvendige for at sætte en stopper for en sådan praksis i Bulgarien, hvor ejendomme, der er ejes forbrugerne af kreditydelser, beslaglægges med hjælp fra fogeder.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now