Economy

W sprawie domniemanego naruszenia przepisów dyrektywy 93/13/EWG i sporu z bankiem w sprawie kredytu mieszkaniowego 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 supporters 7 in European Union

Collection finished

7 supporters 7 in European Union

Collection finished

  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składająca petycję jest adwokatem i złożyła petycję w imieniu swojego klienta. Składająca petycję wyjaśnia, że umowa pożyczki między jej klientką a bankiem zawiera nieuczciwe warunki, które pozwalają bankowi na podniesienie oprocentowania. Bank wprowadził klientkę w błąd, w wyniku czego podpisała umowę bez potwierdzenia dochodu. W 2010 r. bank nabył jednak tytuł egzekucyjny bez poinformowania klientki i nie mając do tego prawa, ponieważ klientka dokonywała miesięcznych spłat pożyczki. Wniosła ona pozew do sądu, który stwierdził, że umowa faktycznie zawierała nieuczciwe warunki i że bank wprowadził klientkę w błąd. Następnie bank, za pośrednictwem komornika prywatnego, wydał decyzję o zajęciu mieszkania klientki. Składająca petycję wzywa instytucje europejskie, jako ostatnią deskę ratunku, do podjęcia działań w jej sprawie, ponieważ sądy w Bułgarii nie broniły jej praw.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now