Versorgung

Om påstått åsidosättande av direktiv 93/13/EEG och tvist med en bank om ett bostadslån 

Милена Димитрова
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren är advokat och har ingett framställningen för sin klients räkning. Framställaren förklarar att låneavtalet mellan hennes klient och banken innehåller otillbörliga villkor som tillåter banken att höja räntan. Banken vilseledde klienten att skriva under avtalet utan att styrka sin inkomst. Under 2010 förvärvade banken en exekutionstitel utan att informera klienten och utan att ha någon rätt att göra detta, eftersom klienten hade betalat sitt lån varje månad. Hon väckte talan, varpå domstolen fastställde att avtalet innehöll otillbörliga villkor och att banken hade vilselett klienten. Därefter begärde banken utmätning av klientens lägenhet genom en privat utmätningsman. Som en sista utväg appellerar framställaren till de europeiska institutionerna att vidta åtgärder i hennes fall, eftersom hennes rättigheter inte har försvarats av de bulgariska domstolarna.

Thank you for your support, Милена Димитрова

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now