Economy

Dwar allegat ksur tad-Direttiva 93/13/KEE u tilwim ma' bank dwar self għal xiri ta' dar 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonanta hija avukat u bagħtet il-petizzjoni f'isem il-klijenta tagħha. Il-petizzjonanta tispjega li fil-kuntratt ta' self bejn il-klijenta tagħha u l-bank, hemm termini mhux ġusti li jippermettu lill-bank jgħolli r-rati tal-interessi. Il-bank qarraq bil-klijenta sabiex tiffirma l-kuntratt mingħajr ma ppruvaw l-introjtu tagħha. Fl-2010, madankollu, il-bank akkwista ordni ta' infurzar mingħajr ma informa lill-klijenta u mingħajr ma kellu d-dritt jagħmel hekk, għaliex il-klijenta kienet ħallset is-self kull xahar. Hija ressqet ilment legali, li għalih il-qorti kkonkludiet li fil-fatt kien hemm termini mhux ġusti fil-kuntratt u li l-bank kien qarraq bil-klijenta. Wara dan il-bank, permezz ta' bailiff privat, kien qed joħroġ esklużjoni għall-flat tal-klijenta. Il-petizzjonanta tistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej, bħala l-aħħar rimedju, sabiex jieħdu azzjoni fil-każ tagħha, għaliex id-drittijiet tagħha ma kinux difiżi mill-qrati fil-Bulgarija.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now