Economy

Om påstået overtrædelse af direktiv 93/13/EØF og tvist med en bank om et boliglån 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren er advokat og har indgivet andragendet på vegne af sin klient. Andrageren forklarer, at vilkårene i lånekontrakten mellem hendes klient og klientens bank er urimelige, da de giver banken mulighed for at forhøje renterne. Banken vildledte klienten og fik hende til at underskrive kontrakten, uden at hun skulle forelægge bevis for sin indkomst. I 2010 fik banken imidlertid udstedt et tvangsfuldbyrdelsesdokument uden at have underrettet kunden herom og uden at have ret til det, eftersom kunden havde betalt sit lån hver måned. Hun indgav en retslig klage, og retten konkluderede, at der rent faktisk var tale om urimelige kontraktvilkår, og at banken havde vildledt kunden. Derefter satte banken kundens lejlighed på tvangsauktion gennem en privat foged. Andrageren anmoder EU-institutionerne, som en sidste udvej, om at gribe ind i sagen, da domstolene i Bulgarien ikke har forsvaret hendes klients rettigheder.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now