Versorgung

O údajnom porušení smernice 93/13/EHS a spore s bankou týkajúcom sa domáceho úveru 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície je právnička a predkladá petíciu v mene svojej klientky. Vysvetľuje, že zmluva o úvere medzi jej klientkou a bankou obsahuje nespravodlivé podmienky, ktoré umožňujú banke zvýšiť úrokové sadzby. Banka uviedla klientku do omylu, aby podpísala zmluvu bez toho, aby preukázala svoj príjem. V roku 2010 však banka získala príkaz na výkon rozhodnutia bez toho, aby o tom klientku informovala a bez toho, aby mala právo výkon uskutočniť, keďže klientka úver každý mesiac splácala. Podala sťažnosť, a v tejto veci súd dospel k záveru, že zmluva skutočne obsahovala neprijateľné podmienky a že banka uviedla klientku do omylu. Banka následne prostredníctvom súdneho exekútora vydala príkaz na zaistenie bytu klientky. Predkladateľka petície vyzýva európske inštitúcie ako poslednú možnosť, aby v jej prípade prijali opatrenia, keďže súdy v Bulharsku nezabezpečili jej práva.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now