Economy

O údajnom porušení smernice 93/13/EHS a spore s bankou týkajúcom sa domáceho úveru 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície je právnička a predkladá petíciu v mene svojej klientky. Vysvetľuje, že zmluva o úvere medzi jej klientkou a bankou obsahuje nespravodlivé podmienky, ktoré umožňujú banke zvýšiť úrokové sadzby. Banka uviedla klientku do omylu, aby podpísala zmluvu bez toho, aby preukázala svoj príjem. V roku 2010 však banka získala príkaz na výkon rozhodnutia bez toho, aby o tom klientku informovala a bez toho, aby mala právo výkon uskutočniť, keďže klientka úver každý mesiac splácala. Podala sťažnosť, a v tejto veci súd dospel k záveru, že zmluva skutočne obsahovala neprijateľné podmienky a že banka uviedla klientku do omylu. Banka následne prostredníctvom súdneho exekútora vydala príkaz na zaistenie bytu klientky. Predkladateľka petície vyzýva európske inštitúcie ako poslednú možnosť, aby v jej prípade prijali opatrenia, keďže súdy v Bulharsku nezabezpečili jej práva.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now