Economy

Over een vermeende schending van Richtlijn 93/13/EEG en een geschil met een bank over een woningkrediet 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indienster is advocaat en heeft het verzoekschrift namens haar cliënt ingediend. Indienster legt uit dat er in het leencontract tussen haar cliënt en de bank oneerlijke bedingen staan die de bank in staat stellen de rente te verhogen. De bank heeft de klant misleid om het contract te ondertekenen zonder haar inkomen te bewijzen. In 2010 verwierf de bank echter een executoriale titel zonder de cliënt te informeren en zonder het recht te hebben dit te doen, aangezien de cliënt haar lening maandelijks had betaald. Zij diende een aanklacht in, waarbij de rechtbank concludeerde dat er inderdaad sprake was van oneerlijke bedingen in de overeenkomst en dat de bank de cliënt had misleid. Daarna gaf de bank, via een particuliere gerechtsdeurwaarder, opdracht tot executie van het appartement van de cliënt. Indienster roept de Europese instellingen op om, als een laatste redmiddel, actie te ondernemen in deze zaak, aangezien de rechten van haar cliënt niet zijn verdedigd door de rechtbanken in Bulgarije.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now