Finanzen

W imieniu Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Klinik Prywatnych (Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.), w sprawie transpozycji dyrektywy w sprawie podatku od wartości dodanej do prawa niemieckiego 

Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
74 Supporters 74 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched November 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję informuje, że prywatne kliniki, które uzyskały zezwolenie na podstawie art. 30 niemieckiej ustawy o działalności gospodarczej, ale które nie zostały ujęte w planie szpitali krajów związkowych, na mocy art. 108 niemieckiego kodeksu zabezpieczenia społecznego, są traktowane odmiennie do celów podatku VAT, niż szpitale ujęte w planie szpitali, mimo że świadczą te same niezbędne usługi medyczne. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego, aby zaapelował o zmianę niemieckiego ustawodawstwa w celu transpozycji zasady neutralności podatkowej – zapisanej w dyrektywie w sprawie podatku od wartości dodanej – do prawa krajowego dotyczącego podatku obrotowego.

Thank you for your support, Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international