Finanzen

W imieniu Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Klinik Prywatnych (Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.), w sprawie transpozycji dyrektywy w sprawie podatku od wartości dodanej do prawa niemieckiego 

Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
50 Supporters 50 in European Union
10% from 500 for quorum
  1. Launched 08/11/2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję informuje, że prywatne kliniki, które uzyskały zezwolenie na podstawie art. 30 niemieckiej ustawy o działalności gospodarczej, ale które nie zostały ujęte w planie szpitali krajów związkowych, na mocy art. 108 niemieckiego kodeksu zabezpieczenia społecznego, są traktowane odmiennie do celów podatku VAT, niż szpitale ujęte w planie szpitali, mimo że świadczą te same niezbędne usługi medyczne. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego, aby zaapelował o zmianę niemieckiego ustawodawstwa w celu transpozycji zasady neutralności podatkowej – zapisanej w dyrektywie w sprawie podatku od wartości dodanej – do prawa krajowego dotyczącego podatku obrotowego.

Thank you for your support, Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now