Finanzen

V mene Nemeckého spolkového združenia súkromných kliník (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.), o transpozícii smernice o dani z pridanej hodnoty do nemeckého práva 

Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
50 Supporters 50 in European Union
10% from 500 for quorum
  1. Launched 08/11/2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície uvádza, že so súkromnými klinikami, ktoré sú prevádzkované na základe licencie podľa článku 30 živnostenského zákona a ktoré však nie sú zahrnuté v pláne pre spolkové štátne nemocnice podľa článku 108 sociálneho zákonníka, sa na účely DPH zaobchádza odlišne od nemocníc, ktoré sú zahrnuté v uvedenom pláne, hoci poskytujú rovnaké potrebné služby lekárskej starostlivosti. Žiada Európsky parlament, aby požadoval zmenu nemeckej právnej úpravy, ktoré by zásadu daňovej neutrality zakotvenú v smernici o dani z pridanej hodnoty transponovali do vnútroštátneho práva týkajúceho sa dane z obratu.

Thank you for your support, Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now