Finanzen

Namens de Duitse Federale Vereniging van privéklinieken (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.), over de omzetting van de richtlijn betreffende de belasting over de toegevoegde waarde in Duits recht 

Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
74 Supporters 74 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched November 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener schrijft dat privéklinieken die uit hoofde van artikel 30 van de Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie een vergunning hebben gekregen, maar die niet zijn opgenomen in een federaal ziekenhuisplan overeenkomstig artikel 108 van het sociaal wetboek, op het vlak van btw anders worden behandeld dan ziekenhuizen die wél in een ziekenhuisplan zijn opgenomen, hoewel zij dezelfde noodzakelijke medische diensten verstrekken. Hij verzoekt het Europees Parlement om aan te dringen op een wijziging van de Duitse wetgeving, teneinde het beginsel van fiscale neutraliteit, zoals vastgelegd in de btw-richtlijn, om te zetten in het nationale recht inzake de omzetbelasting.

Thank you for your support, Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international