Finanzen

от името на Германската федерална асоциация на частните клиники (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.), относно транспонирането на Директивата за данъка върху добавената стойност в германското законодателство 

Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
74 Supporters 74 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched November 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията пише, че частните клиники, лицензирани съгласно член 30 от Кодекса за сектора, но невключени във Федералния план за държавните болници съгласно член 108 от Закона за социалния кодекс, се третират различно за целите на данъка върху добавената стойност от болниците, които са включени в плана за болниците, въпреки че предоставят същите необходими медицински услуги. Той иска от Европейския парламент да отправи призив за промяна в германското законодателство с цел транспониране на принципа на неутралност на законодателството в областта на данъчното облагане, установен в Директивата относно данъка върху добавената стойност, в националното законодателство за данъка върху оборота.

Thank you for your support, Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international