Finanzen

För den tyska federala sammanslutningen för privatkliniker (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.), om införlivandet av momsdirektivet i tysk lagstiftning 

Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
74 Supporters 74 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched November 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren skriver att privata kliniker, som godkänts enligt artikel 30 i lagen om näringsverksamhet, men inte ingår i en förbundsstatlig sjukhusplan i enlighet med artikel 108 i lagen om social trygghet, behandlas olika i momshänseende än sjukhus som omfattas av sjukhusplanen, trots att de tillhandahåller samma nödvändiga medicinska tjänster. Han ber Europaparlamentet att begära en ändring av den tyska lagstiftningen för att införliva principen om skatteneutralitet, som fastställs i momsdirektivet, i den nationella lagstiftningen om omsättningsskatt.

Thank you for your support, Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international