Verwaltung

W imieniu EFRI (europejska inicjatywa na rzecz odzyskiwania funduszy), w sprawie profilaktyki i ścigania cyberataków finansowych skierowanych przeciwko konsumentom z Unii Europejskiej oraz w sprawie zwrotu utraconych środków 

EFRI (European Funds Recovery Initiative)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 4 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję skarży się, że choć Unia Europejska stawia sobie za cel utrzymanie i rozwój obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, jak również dbanie o ochronę konsumenta na wysokim poziomie, inicjatywy te nie przyniosły dotychczas rezultatów w dziedzinie zapobiegania cyberprzestępczości. W szczególności priorytetem powinno być nadal zwalczanie wzrastającego zagrożenia cyberprzestępczością i zapewnienie klientom bezpiecznego otoczenia finansowego. Składający petycję wskazuje, że konsumentom europejskim grozi utrata oszczędności z uwagi na wyjątkowo dobrze zorganizowane oszustwa inwestycyjne online i inne typy nadużyć, obejmujących pranie brudnych pieniędzy i działalność terrorystyczną, za którymi stoją zorganizowane międzynarodowe sieci przestępcze. Zdaniem składającego petycję takie organizacje, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne działają bez obaw i nie czują się zagrożone ściganiem na gruncie prawa karnego. Straty finansowe wynikające z cyberprzestępczości oraz liczba przypadków takich przestępstw bardzo szybko wzrastają. W związku z tym składający petycję zwraca się do Parlamentu, by zainicjował działania profilaktyczne oraz społeczne kampanie uświadamiające i edukacyjne na poziomie europejskim, które pozwolą zwrócić uwagę na ten typ przestępstw. Wnosi również, by zachęcać władze krajowe w całej Unii Europejskiej do współpracy i koordynacji, i dlatego wzywa do stworzenia niezależnego i zdecentralizowanego organu w Unii Europejskiej, który miałby uprawnienia do prowadzenia dochodzenia w sprawie takich cyberprzestępstw wobec europejskich konsumentów oraz do ścigania takich cyberprzestępstw. Składający petycję uważa, że należy wprowadzić zmiany w prawie karnym na poziomie europejskim w odniesieniu do odpowiedzialności karnej korporacji. Składający petycję również wzywa do jak najszybszego przyjęcia dyrektywy ws. powództwa przedstawicielskiego pozwalającego na ochronę wspólnych interesów konsumentów, która umożliwi konsumentom połączenie sił, by walczyć z takimi nielegalnymi praktykami i składać pozwy zbiorowe w celu uzyskania rekompensaty za poniesione szkody.

Thank you for your support, EFRI (European Funds Recovery Initiative)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international