Verwaltung

V mene iniciatívy EFRI (European Funds Recovery Initiative), o prevencii, trestnom stíhaní a odškodnení v súvislosti s finančnými kybernetickými útokmi proti spotrebiteľom v Európskej únii 

EFRI (European Funds Recovery Initiative)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície sa sťažuje na skutočnosť, že hoci si Európska únia stanovila za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, tieto iniciatívy doteraz nepriniesli žiadne výsledky v oblasti prevencie počítačovej kriminality. Boj proti rastúcej hrozbe počítačovej kriminality, a predovšetkým zabezpečenie bezpečného finančného prostredia pre spotrebiteľov musí byť aj naďalej prioritou. Predkladateľ petície poukazuje na to, že európski spotrebitelia čelia riziku, že stratia svoje úspory v dôsledku mimoriadne dobre organizovaných investičných a iných online podvodov vrátane prania špinavých peňazí a teroristickej činnosti, ktoré prevádzkujú organizované nadnárodné zločinecké siete. Podľa predkladateľa petície vykonávajú tieto organizácie, podniky a jednotlivci svoju činnosť bez obáv či hrozby trestného stíhania. Finančné straty v dôsledku počítačovej kriminality a počet prípadov rýchlo narastajú. Predkladateľ petície preto žiada Európsky parlament, aby inicioval preventívne opatrenia a verejné informačné a vzdelávacie kampane na európskej úrovni s cieľom upozorniť na tento druh trestnej činnosti. Takisto žiada, aby sa podporovala spolupráca a koordinácia medzi vnútroštátnymi orgánmi v celej Európskej únii, a preto požaduje vytvorenie nezávislého a decentralizovaného orgánu v rámci Európskej únie s právomocou vyšetrovať a stíhať takúto počítačovú kriminalitu namierenú proti európskym spotrebiteľom. Predkladateľ petície sa domnieva, že trestné právo by sa malo na európskej úrovni upraviť a zmodernizovať, pokiaľ ide o trestnú zodpovednosť podnikov. Predkladateľ petície tiež vyzýva na urýchlené prijatie smernice o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ktorá spotrebiteľom umožní spojiť sily proti takýmto nezákonným praktikám a podať kolektívne žaloby s cieľom získať náhradu škody.

Thank you for your support, EFRI (European Funds Recovery Initiative)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international