Verwaltung

Za sdružení EFRI (Iniciativa za obnovu evropských fondů) ve věci prevence, trestního stíhání a vracení prostředků v souvislosti s finančními kyberútoky proti spotřebitelům v Evropské unii 

EFRI (European Funds Recovery Initiative)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel petice si stěžuje na to, že ačkoli si Evropská unie vytkla za cíl zachovávat a rozvíjet oblast svobody, bezpečnosti a práva a zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, tyto iniciativy dosud nevedly k žádným výsledkům v oblasti prevence kyberkriminality. Boj proti rostoucí hrozbě kyberkriminality a zajištění bezpečného finančního prostředí zejména pro spotřebitele musí zůstat prioritou. Předkladatel poukazuje na to, že evropští spotřebitelé čelí riziku, že přijdou o svoje úspory v důsledku mimořádně dobře zorganizovaných internetových investičních a jiných podvodů, včetně praní peněz a teroristické činnosti, prováděných organizovanými nadnárodními zločineckými sítěmi. Podle názoru předkladatele tyto organizace, podniky i jednotlivci provozují svou činnost bez obav nebo hrozby trestního stíhání. Finanční ztráty způsobené kyberkriminalitou a počet takovýchto případů prudce rostou. Předkladatel proto žádá Evropský parlament, aby dal podnět k preventivním krokům a ke zvyšování povědomí veřejnosti a vzdělávacím kampaním na evropské úrovni s cílem upozornit na tento druh trestné činnosti. Vyzývá rovněž k podpoře spolupráce a koordinace mezi vnitrostátními orgány v Evropské unii, a proto požaduje vytvoření nezávislého a decentralizovaného orgánu v rámci Evropské unie s pravomocí vyšetřovat a stíhat kybernetické trestné činy spáchané na evropských spotřebitelích. Předkladatel se domnívá, že trestní právo je třeba na evropské úrovni upravit a aktualizovat s ohledem na trestní odpovědnost korporací. Předkladatel také vyzývá k urychlenému přijetí směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů, která by spotřebitelům umožnila spojit síly proti nezákonným praktikám a podat kolektivní žalobu s cílem dosáhnout náhrady za utrpěné škody.

Thank you for your support, EFRI (European Funds Recovery Initiative)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international