Verwaltung

Par finanšu kiberuzbrukumu patērētājiem novēršanu, saukšanu pie atbildības par tiem un kompensāciju sniegšanu to gadījumā Eiropas Savienībā 

EFRI (European Funds Recovery Initiative)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka, lai gan Eiropas Savienība ir noteikusi sev mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kā arī nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības līmeni, šīs iniciatīvas līdz šim nav devušas rezultātus kibernoziedzības novēršanas jomā. Cīņai pret pieaugošajiem kibernoziedzības draudiem un drošas finanšu vides nodrošināšanai, jo īpaši patērētājiem, arī turpmāk jābūt prioritātei. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Eiropas patērētāji riskē zaudēt savus iekrājumus ļoti labi organizētas krāpniecības tiešsaistē un citu krāpšanas veidu dēļ, kuri saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu darbībām, ko veic organizēti starptautiski noziedzības tīkli. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šīs organizācijas, uzņēmumi un privātpersonas darbojas bez bailēm vai kriminālvajāšanas draudiem. Strauji pieaug finansiālie zaudējumi kibernoziedzības dēļ un šādu noziegumu skaits. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu uzsākt preventīvus pasākumus un sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņas Eiropas līmenī, lai pievērstu uzmanību šāda veida noziegumiem. Viņš arī aicina veicināt sadarbību un koordināciju starp valstu iestādēm visā ES un tāpēc prasa Eiropas Savienībā izveidot neatkarīgu un decentralizētu iestādi, kas būtu pilnvarota izmeklēt šādus kibernoziegumus pret Eiropas patērētājiem un saukt pie atbildības par tiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka būtu Eiropas līmenī jāgroza un jāmodernizē krimināltiesības attiecībā uz uzņēmumu kriminālatbildību. Lūgumraksta iesniedzējs arī aicina ātri pieņemt direktīvu par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai, kas ļaus patērētājiem apvienot spēkus pret šādu nelikumīgu praksi un iesniegt kolektīvās prasības tiesās, lai saņemtu kompensāciju par zaudējumiem.

Thank you for your support, EFRI (European Funds Recovery Initiative)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international