Verwaltung

För EFRI (European Funds Recovery Initiative), om förebyggande, lagföring och återlämnande med avseende på ekonomiska it-attacker mot konsumenter i Europeiska unionen 

EFRI (European Funds Recovery Initiative)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren klagar över det faktum att även om Europeiska unionen har satt som mål att upprätthålla och utveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa samt säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, så har dessa initiativ hittills inte gett några resultat på området för förebyggande av it-brottslighet. Kampen mot det växande hotet från it-brottslighet och säkerställandet av en säker finansiell miljö, i första hand för konsumenter, måste förbli en prioriterad fråga. Framställaren påpekar att de europeiska konsumenterna riskerar att förlora sina besparingar till följd av extremt välorganiserade bedrägerier med investeringar på nätet och andra typer av bedrägerier, såsom penningtvätt och terroristverksamhet, som utförs av organiserade gränsöverskridande kriminella nätverk. Enligt framställaren bedriver dessa organisationer, företag och privatpersoner sin verksamhet utan rädsla för eller hot om åtal. De ekonomiska förlusterna till följd av it-brottslighet och antalet fall ökar snabbt. Framställaren uppmanar därför Europaparlamentet att vidta förebyggande åtgärder och kampanjer för att öka allmänhetens medvetenhet på europeisk nivå i syfte att uppmärksamma denna typ av brott. Han begär också att samarbete och samordning bland nationella myndigheter ska uppmuntras, och därför begär han att en oberoende och decentraliserad myndighet ska inrättas inom Europeiska unionen med befogenhet att utreda och lagföra sådana it-brott mot europeiska konsumenter. Framställaren anser att straffrätten bör ändras och moderniseras på EU-nivå med avseende på företagens straffrättsliga ansvar. Framställaren begär också att direktivet om grupptalan ska antas snabbt, till skydd för konsumenternas kollektiva intressen, så att konsumenterna kan gå samman mot sådana olagliga metoder och väcka kollektiv talan i syfte att erhålla skadestånd.

Thank you for your support, EFRI (European Funds Recovery Initiative)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international