Verwaltung

F'isem l-EFRI (l-Inizjattiva Ewropea għall-Irkupru tal-Fondi), dwar il-prevenzjoni, il-prosekuzzjoni u r-ristituzzjoni fir-rigward taċ-ċiberattakki finanzjarji kontra l-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea 

EFRI (European Funds Recovery Initiative)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-fatt li, filwaqt li l-Unjoni Ewropea stabbiliet għaliha nnifisha l-objettiv li żżomm u tiżviluppa spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, kif ukoll li tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur, dawn l-inizjattivi s'issa għadhom ma taw l-ebda riżultat fil-qasam tal-prevenzjoni taċ-ċiberkriminalità. Il-ġlieda kontra t-theddida dejjem akbar taċ-ċiberkriminalità u l-iżgurar ta' ambjent finanzjarju sikur għall-konsumaturi, b'mod partikolari, għandhom jibqgħu prijorità. Il-petizzjonant jirrimarka li l-konsumaturi Ewropej jinsabu f'riskju li jitilfu t-tfaddil tagħhom minħabba scams ta' investiment online organizzati tajjeb u tipi oħra ta' frodi, li jinvolvu ħasil tal-flus u attivitajiet terroristiċi, operati minn networks kriminali transnazzjonali organizzati. Fl-opinjoni tal-petizzjonant, dawn l-organizzazzjonijiet, impriżi u individwi joperaw mingħajr biża' jew theddida ta' prosekuzzjoni kriminali. It-telf finanzjarju minħabba ċ-ċiberkriminalità u l-għadd ta' każijiet qed jiżdiedu b'ritmu mgħaġġel. Il-petizzjonant għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew iniedi azzjonijiet preventivi u kampanji ta' sensibilizzazzjoni u edukazzjoni pubbliċi fil-livell Ewropew biex jiġbed l-attenzjoni għal dan it-tip ta' reat. Huwa jitlob ukoll li jiġu mħeġġa l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fost l-awtoritajiet nazzjonali madwar l-Unjoni Ewropea, u din hija r-raġuni għaliex qed jitlob li tinħoloq awtorità indipendenti u deċentralizzata fl-Unjoni Ewropea bis-setgħa li tinvestiga u tressaq quddiem il-ġustizzja tali ċiberkriminalità kontra l-konsumaturi Ewropej. Il-petizzjonant iqis li l-liġi kriminali għandha tiġi mmodifikata u mmodernizzata fil-livell Ewropew fir-rigward tar-responsabbiltà penali tal-korporazzjonijiet. Il-petizzjonant jitlob ukoll li tiġi adottata malajr id-Direttiva dwar l-azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi, li se tippermetti lill-konsumaturi jingħaqdu flimkien kontra tali prattiki illegali, u jressqu kawżi kollettivi sabiex jiksbu kumpens għad-danni.

Thank you for your support, EFRI (European Funds Recovery Initiative)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international