Verwaltung

European Funds Recovery Initiative (EFRI) -aloitteen puolesta, kuluttajiin Euroopan unionissa kohdistuvien taloudellisten kyberhyökkäysten ehkäisemisestä sekä niihin liittyvistä syytteeseenpano- ja palauttamistoimista 

EFRI (European Funds Recovery Initiative)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vetoomuksen esittäjän valitus koskee sitä, että vaikka Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ylläpitämisen ja kehittämisen sekä korkeatasoisen kuluttajansuojan varmistamisen, näillä aloitteilla ei ole toistaiseksi saavutettu tuloksia verkkorikollisuuden torjunnan alalla. Kyberrikollisuuden kasvavan uhan torjuminen ja erityisesti kuluttajien kannalta turvallisen taloudellisen ympäristön varmistaminen on edelleen asetettava etusijalle. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että EU:n kuluttajat ovat vaarassa menettää säästönsä järjestäytyneiden rajat ylittävien rikollisverkostojen hallinnoimien erittäin hyvin organisoitujen verkkoinvestointihuijausten ja muuntyyppisten petosten vuoksi, joihin liittyy rahanpesua ja terrorismia. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että nämä järjestöt, yritykset ja yksilöt toimivat vailla syytetoimien pelkoa tai uhkaa. Kyberrikollisuudesta aiheutuvat taloudelliset menetykset ja tapausten määrä kasvavat nopeasti. Vetoomuksen esittäjä pyytää siksi Euroopan parlamenttia käynnistämään ennaltaehkäiseviä toimia sekä yleisölle suunnattuja tiedotus- ja valistuskampanjoita unionissa, jotta tämäntyyppisiin rikoksiin kiinnitettäisiin huomiota. Hän kehottaa kannustamaan kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja koordinointia kaikkialla Euroopan unionissa, minkä vuoksi hän vaatii, että Euroopan unionissa perustetaan riippumaton ja hajautettu viranomainen, jolla on valtuudet tutkia EU:n kuluttajia vastaan tehtyjä kyberrikoksia ja nostaa niiden johdosta syytteitä. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että rikosoikeutta olisi muutettava ja nykyaikaistettava EU:ssa yritysten rikosoikeudellisen vastuun osalta. Vetoomuksen esittäjä kehottaa myös pikaisesti hyväksymään kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin, jonka myötä kuluttajat voivat yhdistää voimansa tällaisten laittomien menettelyjen torjumiseksi ja nostaa kollektiivisia kanteita vahingonkorvausten saamiseksi.

Thank you for your support, EFRI (European Funds Recovery Initiative)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international