Verwaltung

For EFRI (European Funds Recovery Initiative), om forebyggelse, retsforfølgelse og tilbagegivelse i forbindelse med finansielle angreb mod forbrugere i Den Europæiske Union 

EFRI (European Funds Recovery Initiative)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 4 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren klager over, at selv om Den Europæiske Union har sat sig det mål at bevare og udvikle et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed samt sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, har disse initiativer hidtil ikke frembragt resultater på området for forebyggelse af it-kriminalitet. Bekæmpelse af den voksende trussel fra it-kriminalitet og sikring af et sikkert finansielt klima for forbrugerne bør fortsat være en prioritet. Andrageren påpeger, at europæiske forbrugere risikerer at miste deres opsparinger på grund af ekstremt velorganiserede svindel med onlineinvesteringer og andre former for svig, der involverer hvidvask af penge og terroraktiviteter, der drives af organiserede tværnationale kriminelle netværk. Efter andragerens mening opererer disse organisationer, virksomheder og enkeltpersoner uden frygt for at blive retsforfulgt. De finansielle tab som følge af it-kriminalitet og antallet af sager stiger hurtigt. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at iværksætte forebyggende foranstaltninger og oplysningskampagner på europæisk plan for at gøre opmærksom på denne form for kriminalitet. Han anmoder også om, at der tilskyndes til samarbejde og koordinering mellem de nationale myndigheder i hele EU, hvilket er grunden til, at han opfordrer til, at der oprettes en uafhængig og decentraliseret myndighed i Den Europæiske Union med beføjelse til at efterforske og retsforfølge sådan it-kriminalitet mod europæiske forbrugere. Andrageren mener, at strafferetten bør ændres og moderniseres på europæisk plan med hensyn til selskabers strafferetlige ansvar. Andrageren opfordrer også til en hurtig vedtagelse af direktivet om indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser, hvilket vil sætte forbrugerne i stand til at forene deres kræfter mod en sådan ulovlig praksis og anlægge kollektive søgsmål med henblik på at opnå erstatning for forvoldte skader.

Thank you for your support, EFRI (European Funds Recovery Initiative)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international