Verwaltung

Namens de EFRI (European Funds Recovery Initiative), over preventie, vervolging en restitutie met betrekking tot financiële cyberaanvallen tegens consumenten in de Europese Unie 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener klaagt over het feit dat, hoewel de Europese Unie zich tot doel heeft gesteld om binnen de Unie vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te waarborgen en tot stand te brengen en om te zorgen voor een hoog niveau van consumentenbescherming, deze initiatieven tot dusver geen resultaten hebben opgeleverd op het gebied van preventie van cybercriminaliteit. De groeiende dreiging van cybercriminaliteit bestrijden en een veilige financiële omgeving waarborgen voor, met name, consumenten, moet een prioriteit blijven. Indiener wijst erop dat Europese consumenten het risico lopen hun spaargeld te verliezen doordat ze het slachtoffer worden van zeer goed georganiseerde internetoplichting met valse investeringen en andere soorten fraude, waarbij er sprake is van witwassen en terroristische activiteiten, door georganiseerde internationale criminele netwerken. Volgens indiener kunnen deze organisaties, ondernemingen en individuen te werk gaan zonder bang te hoeven zijn voor strafrechtelijke vervolging. De financiële verliezen als gevolg van cybercriminaliteit en het aantal gevallen nemen snel toe. Indiener verzoekt het Europees Parlement daarom om op Europees niveau preventieve maatregelen te nemen en bewustzijns- en voorlichtingscampagnes op te starten om de aandacht te vestigen op dit soort criminaliteit. Hij pleit er ook voor om samenwerking en coördinatie tussen nationale overheden in de Europese Unie aan te moedigen en dringt daarom aan op de oprichting van een onafhankelijke en gedecentraliseerde autoriteit binnen de Europese Unie met de bevoegdheid om deze cybercriminaliteit tegen Europese consumenten te onderzoeken en vervolgen. Indiener is van mening dat het strafrecht op Europees niveau moet worden aangepast en gemoderniseerd met betrekking tot strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen. Indiener pleit ook voor de spoedige vaststelling van de richtlijn betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten, zodat consumenten samen iets kunnen doen tegen deze illegale praktijken en collectieve rechtszaken kunnen aanspannen om compensatie te ontvangen voor de geleden schade.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international