Verwaltung

от името на EFRI (European Funds Recovery Initiative (Инициатива за възстановяване на европейски средства)), относно предотвратяването, наказателното преследване и възстановяването на средства във връзка с финансови кибератаки срещу потребители в Европейския съюз 

EFRI (European Funds Recovery Initiative)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията се оплаква от факта, че въпреки че Европейският съюз си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие, както и да гарантира високо равнище на защита на потребителите, тези инициативи досега не са довели до резултати в областта на предотвратяването на киберпрестъпността. Борбата с нарастващата заплаха от престъпления в киберпространството и особено гарантирането на безопасна финансова среда за потребителите трябва да остане приоритет. Вносителят на петицията посочва, че европейските потребители са изложени на риск да загубят своите спестявания поради изключително добре организираните онлайн инвестиционни измами и други видове измами, свързани с изпиране на пари и терористични дейности, управлявани от транснационални организирани престъпни мрежи. Според вносителя на петицията тези организации, предприятия и лица работят без страх или заплаха от наказателно преследване. Финансовите загуби, дължащи се на киберпрестъпления, и броят на случаите се увеличават бързо. Поради това вносителят на петицията отправя искане към Европейския парламент да предприеме превантивни действия и кампании за повишаване на обществената осведоменост и образование на европейско равнище, за да привлече вниманието към този вид престъпност. Той призовава също така за насърчаване на сътрудничеството и координацията между националните органи в целия Европейски съюз, поради което той призовава за създаването на независим и децентрализиран орган в рамките на Европейския съюз с правомощия за разследване и наказателно преследване на такива киберпрестъпления срещу европейски потребители. Вносителят на петицията счита, че наказателното право следва да бъде променено и модернизирано на европейско равнище по отношение на наказателната отговорност на корпорациите. Вносителят на петицията призовава също за бързо приемане на Директивата относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите, която ще даде възможност на потребителите да обединят силите си срещу такива незаконни практики и да завеждат колективни искове с цел получаване на обезщетение за вреди.

Thank you for your support, EFRI (European Funds Recovery Initiative)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international