от името на EFRI (European Funds Recovery Initiative (Инициатива за възстановяване на европейски средства)), относно предотвратяването, наказателното преследване и възстановяването на средства във връзка с финансови кибератаки срещу потребители в Европейския съюз 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international