Umwelt

Ve věci nezákonného ukládání a spalování toxického odpadu v Římě 

Roberta Angelilli
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatelka petice informuje o znečišťování půdy a ovzduší ve východních městských částech Říma, k němuž dochází v důsledku nebezpečného protiprávního ukládání a spalování odpadu v lokalitách s kočovníky a přilehlých oblastech. Tato praxe, známá jako „země ohňů“ („terra dei fuochi“), šíří smrtící směs nebezpečného zakopaného nebo spáleného odpadu, který se mísí s toxickými výpary, a podporuje nezákonné nakládání s odpady, stejně jako nelegální recyklaci kovového odpadu umožněnou nezákonnými metodami. Komise provedla v roce 2014 na evropské úrovni průzkum (EU PILOT 6165/14/ENVI) s cílem identifikovat jakékoli porušení rámcové směrnice o odpadech týkající se ochrany lidského zdraví a životního prostředí (článek 13 směrnice 2008/98/ES), přičemž příslušné orgány (ministerstva a obecní orgány) prohlásily, že jsou odhodlány přijmout vhodná opatření za účelem boje potírání praxi nezákonného ukládání a spalování toxického odpadu v zájmu vyčištění postižených oblastí. Na vnitrostátní i místní úrovni byla tato praxe předmětem vyšetřování „Parlamentního výboru pro bezpečnostní podmínky a úpadek měst a jejich předměstí“ a byla rovněž monitorována regionální odbornou organizací pro ochranu životního prostředí „ARPA Lazio“. Navzdory mimořádným opatřením, která byla schválena ministerstvem vnitra a obecní správou (včetně vojenské kontroly v postižených oblastech), zjistily analýzy provedené na místě v průběhu léta roku 2017 přítomnost velmi vysokého množství znečišťujících látek a patogenů (dioxinů a furanů). V důsledku toho předkladatelka požaduje, aby evropské orgány spolupracovaly s příslušnými vnitrostátními orgány s cílem odhalit veškeré možné případy porušení povinností Společenství v této oblasti.

Thank you for your support, Roberta Angelilli

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international